با سلام.

مشکلی در روند تحویل سرویس و همچنین وب سرویس پیامک ایران میزبان به وجود آمده

بابت تاخیر در ارائه از همه عزیزان پوزش میطلبیم

در حال رفع مشکل هستیم...

Saturday, October 28, 2017

« برگشت